Nowa nazwa programu

Zmiana w wersji 4.0.0.1 z dnia 16.12.2014

  • zmiana nazwy programu na Data Faktury
  • zmiana dodawania towaru do faktury zakupowej (od wersji Pro+)
  • dodanie QR Code na wydruku faktury (od wersji Pro)
  • poprawa wydruku daty duplikatu faktury
  • poprawa wydruku daty na nocie korygującej
  • poprawa zestawienia sprzedaży wybranego towaru
  • poprawa zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
  • inne drobne poprawki

  f Udostępnij

Powrót