Jeżeli nie można wykonać aktualizacje przez program to można pobrać nową wersje programu z naszej strony www.poldata.pl i zainstalować w dokładnie to samo miejsce co poprzednia wersja.
Pamiętając o archiwizacji bazy danych.

Powrót

Pomoc

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00

** koszt połączenia zgody z taryfą operatora

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz