Moduł WZ

Moduł WZ, czyli moduł do wystawiania i ewidencji dokumentów WZ - Wydanie Zewnętrzne, jest to dodatkowa funkcjonalność programu, którą można dokupić dla licencji PRO+ i PRO+ LAN.

Opłata jest jednorazowa.

  • Moduł WZ służy do wystawiania dokumentów typu "Wydanie z magazynu" i pozwala na ewidencjonowanie wspomnianych dokumentów w osobnym dziale.
  • Moduł WZ nie jest modułem równoznacznym z gospodarką magazynową i nie jest powiązany ze stanami ilościowymi towarów.
  • Jeżeli na podstawie dokumentu WZ zostanie wystawiona faktura, wówczas ilość towaru zostanie pomniejszona o wprowadzone ilości na dokumencie WZ.
  • Dokument WZ nie zawiera cen sprzedaży.
  • Na podstawie dokumentu WZ, jednego lub więcej, można wystawić fakturę lub paragon.
  • Na podstawie faktury, proformy, zamówienia lub paragonu można wystawić dokument WZ.

Moduł WZ nie jest programem magazynowym, służy tylko do ewidencji dokumentów WZ.