Moduł CMR

Moduł CMR, czyli moduł do wystawiania i ewidencji dokumentu CMR - Międzynarodowy List Przewozowy. Jest to dodatkowa funkcjonalność programu, którą można dokupić dla licencji: PRO, PRO+ i PRO+ LAN.

Koszt zakupu to 150 zł netto / 184,50 zł brutto. Opłata jest jednorazowa.

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz). Zwyczajowo dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach, każdy z nich ma taką samą moc prawną. Pierwszy przeznaczony jest dla nadawcy, drugi dla odbiorcy (towarzyszy przesyłce), trzeci dla przewoźnika. Można również wystawić czwarty egzemplarz, służący celom statystycznym.

  • Moduł CMR służy do wystawiania międzynarodowego listu przewozowego CMR i pozwala na ewidencjonowanie dokumentów w osobnym dziale.
  • Dokument CMR wystawiany jest w czterech egzemplarzach.
  • Na podstawie Faktury, Proformy, Zamówienia, WZ lub CMR można wystawić dokument CMR.
  • Dokument CMR nie zawiera cen sprzedaży.