Jak wysłać fakturę pocztą elektroniczną?

Po zapisaniu dokumentu na liście dokumentów sprzedaży naciskamy "Wydruk(F12)" a następnie "wyślij dokument prze email".

Do wiadomości zostanie dołączony automatycznie załącznik faktury w formacie PDF. 

Email jest wysyłany bezpośrednio z programu.

Aby program mógł wysłać należy poprawnie zdefiniować dane dostępowe do konta pocztowego z jakiego będzie wysyłane wiadomości oraz przygotować odpowiedni szablon tej wiadomości. 

W Danych firmy należy wypełnić zakładkę SMTP

W polu Nadawca wpisujemy adres email np: biuro@mojafirma.pl lub Moja firma
W polu Serwer SMTP wpisujemy nazwe serwera przez jaki będzie następować wysyłka np: mojafirma.pl
W polu Użytkownik wpisujemy login do poczty np biuro lub biuro@mojafirma.pl
W polu Hasło wpisujemy hasło do konta pocztowego. Dla bezpieczeństwa hasło jest niewidoczne w programie a w bazie danych dodatkowo szyfrowane.
W pole Prot wpisujemy numer portu umożliwijącego wysyłkę np: 587
Jeżeli wysyłka wymaga połączenia SSL należy ustawić odpowiedni port oraz zaznaczyć SSL
W polu Tytuł widomości wpisujemy jak ma wyglądać tytuł widmości wysyłany do klienta.
W Treści wiadomości wpiujemy szablon treści wiadomości. Widmość jest wysyłana w formacie HTML, należy stosować traść w HTML.
W tytule i treści wiadomości stosujemy specjalne znaczniki, które w trakcie wysyłania wiadomości są zastępowane odpowiednimi danymi. Dostępne znaczniki są widoczne po najechaniu myszką na napis pomoc.

 

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy