Historia wersji

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany

Zmiany w wersji 6.0.0.7 z dnia 2024-05-16

 • poprawa wydruku faktury dla dużych kwot
 • poprawa generowania pliku JPK_FA (2)
 • poprawa otwierania nowego dokumentu bez VAT klawiszem wyboru F2
 • poprawa pobierania ostatnich cen sprzedaży z faktur bez VAT
 • poprawa wykonywania archiwum dla wersji Lan - Klient
 • poprawa wydruku kodu towaru i EAN na korekcie faktury
 • poprawa wydruku kodu GTU na fakturze
 • poprawa ręcznego wprowadzania nr KSeF do faktury
 • optymalizacja zapisywania archiwum
 • optymalizacja pracy z własnym serwer MySQL
 • poprawa włączania KSeF dla wersji PRO
 • sprawdzenie poprawności NIP przed nawiązywaniem połączeń z KSeF
 • poprawa walidacji JPK-V7K
 • naprawa widoczności urzędów skarbowych w JPK
 • inne drobne poprawki i usprawnienia

Zmiany w wersji 6.0.0.0 z dnia 2023-12-27

 • dodanie: wysyłanie faktury do KSeF i pobieranie potwierdzenie wysłania
 • dodanie: importu dokumentów kosztowych z KSeF
 • dodanie: podglądu dokumentu kosztowego importowanego z KSeF w przeglądarce
 • dodanie: zapisanie kosztu z KSeF do modułu Zakupy - od wersji PRO+
 • dodanie: oznaczanie kontrahenta jako firma lub osoba fizyczna
 • dodanie: oznaczanie na fakturze, że kontrahent jest osobą fizyczną
 • dodanie: zapamiętywanie zaznaczonej pozycji na liście podczas sortowania
 • modyfikacja: wyglądu edycji faktury
 • modyfikacja: przyspieszenie uruchamiania się programu
 • modyfikacja: wydruku Gwarancji, formatowanie ilości towaru
 • modyfikacja: oprocentowania w nocie korygującej
 • poprawa: importu towarów z pliku csv
 • poprawa: stawki vat przy edycji towaru

Zmiany w wersji 5.1.0.4 z dnia 2023-09-15

 • modyfikacja: eksport dokumentu w formacie xml eFaktura wersja 2
 • modyfikacja: edycji numerów kont bankowych w ustawieniach firmowych
 • modyfikacja: głównego menu programu
 • modyfikacja: na fakturze WDT dodawany towar zawsze ma stawkę 0% VAT
 • modyfikacja: dodatkowy komunikat przy zapisywaniu faktury z towarem MPP powyżej 15tyś.

Zmiany w wersji 5.1.0.1 z dnia 2023-04-05

 • dodanie: nowych zakresów czasowych wyświetlania na listach dokumentów i zapamiętanie wybranego zakresu
 • dodanie: zakresów czasowych wyświetlania dokumentów na liście Finanse i zapamiętanie wybranego zakresu
 • dodanie: informacji o notatce do dokumentu na liście Ofert 
 • dodanie: informacji o notatce do dokumentu na liście CMR 
 • dodanie: potwierdzenie wywozu towarów w ramach WDT (moduł CMR)
 • dodanie: możliwości potwierdzenia numeru VAT (VIES)  
 • modyfikacja: przyspieszenie wyświetlania listy dokumentów
 • modyfikacja: importu/eksportu kontrahentów
 • poprawa: raportu nierozliczone dokumenty dla terminu płatności
 • poprawa: raportu nierozliczone proformy dla terminu płatności
 • poprawa: raportu Sprzedaż towarów dla kontrahenta
 • poprawa: raportu Nierozliczona sprzedaż kontrahentów wg terminu płatności
 • poprawa: raportu Nierozliczone zakupy od dostawców wg terminu płatności
 • poprawa: adresu odbiorcy na CMR
 • poprawa: zaokrąglanie nowej pozycji w korekcie faktury dla metody obliczania od kwot brutto

Zmiany w wersji 5.0.0.9 z dnia 2022-11-21

 • dodanie: nowych zakresów czasowych wyświetlania na listach dokumentów i zapamiętanie wybranego zakresu
 • dodanie: zakresów czasowych wyświetlania dokumentów na liście Finanse i zapamiętanie wybranego zakresu
 • dodanie: informacji o notatce do dokumentu na liście Ofert 
 • dodanie: informacji o notatce do dokumentu na liście CMR 
 • dodanie: potwierdzenie wywozu towarów w ramach WDT (moduł CMR)
 • dodanie: możliwości potwierdzenia numeru VAT (VIES)  
 • modyfikacja: przyspieszenie wyświetlania listy dokumentów
 • modyfikacja: importu/eksportu kontrahentów
 • poprawa: raportu nierozliczone dokumenty dla terminu płatności
 • poprawa: raportu nierozliczone proformy dla terminu płatności
 • poprawa: raportu Sprzedaż towarów dla kontrahenta
 • poprawa: raportu Nierozliczona sprzedaż kontrahentów wg terminu płatności
 • poprawa: raportu Nierozliczone zakupy od dostawców wg terminu płatności
 • poprawa: adresu odbiorcy na CMR
 • poprawa: zaokrąglanie nowej pozycji w korekcie faktury dla metody obliczania od kwot brutto

Zmiany w wersji 5.0.0.6 z dnia 2022-09-26

 • dodanie: uaktualnione ustawowe odsetki na nocie odsetkowej
 • dodanie: lista wystawionych zaliczek w edycji zamówienia
 • dodanie: dodawanie kilku rachunków bankowych do faktury (max 5)
 • modyfikacja: lista firmowych rachunków bankowych (dowolna ilość)
 • modyfikacja: JPK V7M z wyborem + paragony i korekty paragonów
 • modyfikacja: kwoty do zapłaty w treści wiadomości emai

Zmiany w wersji 5.0.0.5 z dnia 2022-05-10

 • dodanie: nowa wersja JPK-FA w wersji 4
 • poprawa: nr domu i lokalu na korekcie dokumentu

Zmiany w wersji 5.0.0.3 z dnia 2022-03-28

 • dodanie: uaktualnione ustawowe odsetki na nocie odsetkowej
 • dodanie: ceny w PLN przy dodawaniu towaru do dokumentu walutowego
 • dodanie: określanie własnych numerów kont FK dla eksportu Format 3.0
 • poprawa: wystawiania dokumentu walutowego na podstawie WZ
 • poprawa: informacji o powiazaniu dokumentów
 • poprawa: bezpośredni wydruk stanu ilościowego towarów na drukarkę

Zmiany w wersji 5.0.0.0 z dnia 2022-02-15

Nowe wymagania systemowe: .NET Framework 4.8, Windows® 11, 10, 8.1 i warunkowo 7

 • dodanie: nowa wersja JPK-V7M i JPK-V7K w wersji 2
 • dodanie: w dokumentach sprzedażowych nowe oznaczenia JPK VAT: WSTO_EE oraz IED
 • dodanie: nowa wersja eksportu EDI++ 1.11
 • dodanie: pola opis w eksporcie EDI++ (dane pobierane z dokumentu z pola "Uwagi")
 • dodanie: zapamiętywanie powiększenia na podglądzie wydruku
 • dodanie: automatyczne nadawanie kursu waluty dla nowego dokumentu walutowego
 • modyfikacja: formatowanie wydruku Rejestr sprzedaży OSS
 • modyfikacja: sprawdzanie połączenia z bazą w chmurze
 • poprawa: nadawania numeru CMR wg daty dokumentu
 • poprawa: filtra dzisiaj i wczoraj na liscie CMR
 • poprawa: eksportu dokumentów w formacie 3.0
 • poprawa: generowania JPK-FA dla firmy zwolnionej z VAT

Zmiany w wersji 4.3.2.5 z dnia 2021-10-06

 • dodanie: nowy typ dokumentu Faktura walutowa OSS - od wersji PRO+
 • dodanie: rejestr VAT OSS dla wybranego kraju - od wersji PRO+
 • dodanie: faktur OSS do eksportów dokumentów w formacie Format 3.0 oraz Edi++ 1.09
 • poprawa: dla wersji w chmurze, zapisywanie kwoty Do zapłaty w Zamówieniu podczas wystawiania Zaliczki

Zmiany w wersji 4.3.2.4 z dnia 2021-07-29

 • dodanie: na wydruku paragonu NIP kupującego lub imienne dane
 • dodanie: wydruku dokumentu zakupowego

Zmiany w wersji 4.3.2.2 z dnia 2021-06-02

 • dodanie: tworzenie nowego zakupu na podstawie innego dokumentu zakupu (F3)
 • dodanie: wyświetlania informacji na liście WZ o wpisanej notatce
 • modyfikacja: zwiększenie ilości znaków w polu BDO
 • modyfikacja: dodana możliwość edycji zamówienia po wystawieniu zaliczki
 • poprawa: eksportu dokumentów w formacie 3.0 - poprawa pola opis
 • poprawa: faktury końcowej przy dodaniu nowego towaru z inną stawką VAT

Zmiany w wersji 4.3.2.1 z dnia 2021-04-13

 • dodanie: możliwość włączenia rozliczenia stanów towarowych z WZ zamiast z dokumentów sprzedażowych
 • modyfikacja: optymalizacja pracy bazy danych w chmurze
 • modyfikacja: przeniesienie Ustawień Parametrów Programu powiązanych z użytkownikiem do edycji Użytkownika
 • modyfikacja: przeniesienie ustawień Drukarki bezpośrednio do menu głównego Operacje -->Drukarki
 • modyfikacja: prezentacji cen i stanu w edycji towarów
 • modyfikacja: raportu Nierozliczone dokumenty
 • modyfikacja: raportu Nierozliczona sprzedaż kontrahenta
 • modyfikacja: faktury końcowej
 • modyfikacja: kwoty słownie w języku niemieckim

Zmiany w wersji 4.3.1.5 z dnia 2020-12-23

 • dodanie: kolumny "Opis" na liście dokumentów zakupowych
 • dodanie: generowanie JPK-V7K dla programów księgowych od wersji PRO+
 • dodanie: możliwość wysyłania kopii wiadomości na adres email, podczas wysyłania faktury dla klienta
 • modyfikacja: wydruku nierozliczone zakupy
 • modyfikacja: wydruku seryjnego nadruków na koperty
 • modyfikacja: wydruku seryjnego potwierdzenia nadania przesyłki
 • modyfikacja: importu i eksportu towarów, uwzględnienie pola GTU oraz MPP
 • modyfikacja: importu i eksportu kontrahentów, uwzględnienie pola TP
 • poprawa: pola podtytuł w eksporcie EDI++(epp)

Zmiany w wersji 4.3.1.1 z dnia 2020-09-30

 • dodanie: kody GTU dla towarów oraz kody procedur dla faktur od wersji PRO
 • dodanie: generowanie JPK-V7M dla programów księgowych od wersji PRO+
 • dodanie: kody GTU i procedury w eksporcie dokumentów w formacie EDI++ 1.06 oraz Format 3.0 od wersji PRO+
 • dodanie: kody GTU i procedury na rejestrze sprzedaży od wersji PRO oraz zakupów od wersji PRO+
 • dodanie: możliwość uruchomienia programu z lokalną bazą danych MySQL od wersji PRO
 • dodanie: zablokowanie edycji zamówienia po wystawieniu do niej faktury zaliczkowej lub końcowej
 • modyfikacja: dostosowanie programu do serwera bazodanowego MySQL 5.7
 • poprawa: drukowanie formy zapłaty "przelew" na drukarce fiskalnej Novitus
 • poprawa: poprawa wydruku paragonu na drukarkach Posnet

Zmiany w wersji 4.3.0.4 z dnia 2020-07-01

 • dodanie: możliwość samodzielnej edycji tłumaczń wydruku dokumentów
 • dodanie: sprawdzanie numeru konta klienta czy jest na białej liście
 • poprawa: wystawiania i edycji korekty do korekty faktury zaliczkowej
 • poprawa: literówki w opisie

Zmiany w wersji 4.3.0.2 z dnia 2020-02-27

 • dodanie: wybór czy Firma jest podatnikiem VAT czy zwolniona z VAT
 • dodanie: tło graficzne dla wydruku faktury
 • dodanie: obsługi drukarki fiskalnej Elzab Cube Online  i Novitus Deon Online
 • dodanie: wyświetlania informacji na liście towarów, kontrahentów, zakupów i sprzedaży o wpisanej notatce
 • dodanie: zapamiętanie miejsca zapisywania archiwum i pdf
 • modyfikacja: wydruku potwierdzenia nadania listu poleconego
 • modyfikacja: wydruku faktury zaliczkowej, nie pokazuje się data otrzymania zaliczki jeżeli nie ma wpłaty
 • modyfikacja: optymalizacja bazy danych
 • modyfikacja: przyspieszenie pracy programu z bazą w chmurze
 • modyfikacja: tłumaczenie faktury w języku rosyjskim
 • poprawa: zapisu CMR w wersji baza w chmurze
 • poprawa: wyświetlania listy CMR w wersji baza w chmurze
 • poprawa: JPK_FA(3) usunięcie pozycji REGON
 • poprawa: wydruku korekty WDT (błędna kwota do zwrotu w PLN)
 • poprawa: osobę wystawiającą fakturę zaliczkową
 • poprawa: wydruku gwarancji
 • poprawa: wydruku KP
 • poprawa: wydruku ponaglenie do zapłaty
 • poprawa: wyświetlania ceny zakupu towaru w cenach brutto
 • poprawa: rejestru zakupów dla towarów kosztowych 50% VAT

Zmiany w wersji 4.2.2.4 z dnia 2019-12-11

 • dodano: nowa wersja pliku JPK-FA (3)
 • dodano: nr nip na wydruku paragonu na drukarkach Elzab i Novitus
 • dodano: możliwość  połączenia z drukarkami fiskalnym Elzab i Novitus przez protokół TCP/IP
 • poprawa: eksportu dokumentów WDT w formacie EDI++

Zmiany w wersji 4.2.2.3 z dnia 2019-11-14

 • dodano: mechanizm podzielonej płatności dla faktury zaliczkowej
 • dodano: formę i termin płatności dla faktury zaliczkowej
 • dodano: w ustawieniach włączenie dla faktur mechanizmu podzielonej płatności

Zmiany w wersji 4.2.2.1 z dnia 2019-10-22

 • dodano: usuwania i dodawania pozycji na inwentaryzacji
 • dodano: wyszukiwanie towarów na Zestawieniu sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
 • dodano: wyszukiwanie towarów na Zestawieniu zakupów towarów dla wybranego kontrahenta
 • poprawa: bezpośrednie drukowanie raportu sprzedaży za okres
 • modyfikacja: kosmetyczna zmiana wyglądu wydruku faktury
 • poprawa: generowania JPK-FA dla stawki VAT "zw"

Zmiany w wersji 4.2.1.9 z dnia 2019-09-20

 • dodano: mechanizm podzielonej płatności (od wersji Pro)
 • dodano: w zestawieniu "Sprzedaż za okres" kolumnę z formą płatności
 • modyfikacja: pobierania danych kontrahenta z GUS
 • modyfikacja: inne drobne usprawnienia programu
 • modyfikacja: tłumaczenia faktury w języku niemieckim
 • poprawa: filtrowania dokumentów wg. korekty faktur zaliczkowych
 • poprawa: wydruku CMR

Zmiany w wersji 4.2.1.8 z dnia 2019-07-02

 • dodano: nowa wersja pliku JPK-FA (2)

Zmiany w wersji 4.2.1.7 z dnia 2019-06-26

 • modyfikacja: powiększono pole notatka
 • poprawa: pobieranie danych z GUS dla długiej nazwy kontrahenta
 • poprawa: obsługi klawisza "Enter" w oknie dodawania towaru

Zmiany w wersji 4.2.1.6 z dnia 2019-06-02

 • dodano: możliwość poprawy danych nabywcy na korekcie faktury
 • dodano: możliwość dodania pozycji towarowej na korekcie faktury
 • dodano: korektę jednostki miary na dokumencie
 • modyfikacja: drobne zmiany w oknie dokumenty w walucie
 • poprawa: zapis ustawień dokumentów w wersji Lite
 • poprawa: JPK-VAT dla faktur walutowych i WDT
 • poprawa: korekty do korekty faktury, przepisanie kwoty zapłaconej z korekty

Zmiany w wersji 4.2.1.5 z dnia 2019-04-17

 • dodano: uprawnienia użytkowników dla wersji LAN
 • poprawa: fiskalizacji paragonu na drukarkach Novitus
 • poprawa: wydruku WZ przy cenie z rabatem
 • poprawa: inne drobne błędy

Zmiany w wersji 4.2.1.4 z dnia 2019-01-30

 • dodanie: logo na dokumentach w formacie png
 • dodanie: podświetlenie całego wiersza w arkuszu inwentaryzacyjnym
 • dodanie: dodanie kolumny LP w arkuszu inwentaryzacyjnym
 • dodanie: formuły numeracji dokumentów 2 i 3 cyfrowej np 005
 • dodanie: nr dowodu osobistego dla klienta oraz na fakturze
 • modyfikacja: powiększenie ilości miejsc po przecinku w wartościach kwotowych do 6 znaków
 • modyfikacja: wydruku potwierdzenia nadania
 • poprawa: importu towarów i kontrahentów
 • poprawa: JPK-VAT rozdzielenie faktur walutowych na eksport towarów i usług
 • poprawa: wydruku WZ przy cenie z rabatem

Zmiany w wersji 4.2.1.2 z dnia 2018-12-05

 • optymalizacja: wyświetlanie listy dokumentów
 • poprawa: błedu po opłaceniu dokumentu

Zmiany w wersji 4.2.1.1 z dnia 2018-12-03

 • zabezpieczenie przypadkowego usunięcia zamówienia
 • poprawa: widoczności wpłat na dokumencie

Zmiany w wersji 4.2.1.0 z dnia 2018-10-25

 • dodanie: nowy moduł list przewozowy CMR (moduł osobno płatny)
 • modyfikacja: modyfikacja zapisu rejestru sprzedaży i zakupu do pliku csv
 • modyfikacja: JPK-VAT przy stawce vat nie podlega
 • modyfikacja: zapamiętywanie pozycji na liście dokumentów

Zmiany w wersji 4.2.0.2 z dnia 2018-09-03

 • dodanie: zapamiętywanie pozycji na liście towarów i kontrahentów
 • dodanie: numer rejestrowy BDO sprzedawcy (od wersji PRO)
 • modyfikacja: Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT
 • modyfikacja: Wydruku faktury w języku niemieckim

Zmiany w wersji 4.2.0.1 z dnia 2018-07-16

 • modyfikacja: Wydruku faktury w języku niemieckim
 • modyfikacja: JPK-VAT załączenie daty sprzedaży w przypadku kiedy jest taka sama jak data wystawienia
 • modyfikacja: Edycja ewidencji pojazdu - zmiany trasy
 • poprawa: Wczytywanie archiwum bazy w wersji Lite
 • poprawa: Rozliczania dokumentu przez Opłać
 • poprawa: Zestawienia zakupów towarów

Zmiany w wersji 4.2.0.0 z dnia 2018-06-18

 • dodanie: Logowanie do programu od wersji Pro
 • dodanie: Tworzenie paragonu na podstawie oferty
 • modyfikacja: słownie jeden tysiąc
 • modyfikacja: wydruku Ponaglenie do zapłaty
 • modyfikacja: wydruku Wezwanie do zapłaty
 • poprawa: wydruku Zestawienia sprzedaży
 • poprawa: kilometrówki - długości opisów
 • poprawa: JPK-VAT (3)

Zmiany w wersji 4.1.2.4 z dnia 2018-03-08

 • dodanie: eksportu dokumentów w formacie 3.0 do programów księgowych (od wersji Pro+)
 • dodanie: zakup towaru kosztowego i 50% vat (paliwo) uwzględniane w JKP-VAT i rejestrze zakupów (od wersji Pro+)
 • dodanie: wydruku "Koszty za okres" (od wersji Pro+)
 • modyfikacja: bazy danych w chmurze
 • modyfikacja: informacja o nr korekty przy dokumencie zakupowym
 • poprawa: JPK-VAT dla klienta zagranicznego
 • poprawa: wyszukiwanie towarów w wersji Pro+ i LAN
 • poprawa: ograniczenie długości nazw tekstowy w JPK-FA
 • poprawa: rejestru zakupów
 • poprawa: importu towarów i kontrahentów
 • poprawa: pozycji okna podglądu wydruku
 • poprawa: rozliczania korekt faktur zakupowych
 • poprawa: literówki opisów

Zmiany w wersji 4.1.2.1 z dnia 2018-01-26

 • dodanie: sprawdzenie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (od wersji Pro)
 • dodanie: nowa wersja JPK-VAT wersja 3 (od wersji Pro+)
 • dodanie: nowy wydruk faktury w wersji odwrotne obciążenie (od wersji Pro)
 • modyfikacja: zmiana pobierania danych z GUS

Zmiany w wersji 4.1.2.0 z dnia 2018-01-03

 • dodanie: obsługę drukarek fiskalnych Novitus (Bono, Delio, Denon i HDe)
 • modyfikacja: możliwość wyłączenia paragonów z JPK-VAT
 • poprawa: epp dla eksportu dla dokumentów bez paragonów
 • poprawa: wydruku seryjnego dokumentów
 • poprawa: korekty faktury końcowej

Zmiany w wersji 4.1.1.8 z dnia 2017-12-05

 • dodanie: eksport dokumentów w formacie EDI++ (.epp) do biura rachunkowego (od wersji Pro+)
 • dodanie: wyboru obliczania odsetek w skali 5%, 7% lub 9,5% w nocie odsetkowej
 • modyfikacja: dodano kraj kontrahenta w rejestrze sprzedaży vat
 • modyfikacja: tłumaczeń wydruków dokumentów
 • modyfikacja: dodanie logo do wydruku faktury z przelewem
 • modyfikacja: JPK-FA podział dokumentów na kod waluty
 • poprawa: JPK-FA w przypadku braku dokumentów w zadanym przedziale czasowym
 • poprawa: JPK-VAT nr dokumentu zakupowego

Zmiany w wersji 4.1.1.7 z dnia 2017-10-31

 • dodanie: JPK-VAT (od wersji Pro+)
 • poprawa: wydruku noty odsetkowej
 • poprawa: drobne błędy w wyświetlaniu okna dodawania dokumentu
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.1.1.6 z dnia 2017-08-18

 • dodanie: logo firmowe na wydruku Nota odsetkowa
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Wezwanie do zapłaty
 • dodanie: logo firmowe na wydruku Ponaglenie do zapłaty
 • modyfikacja: możliwość definiowania stawki vat np. 9.5%

Zmiany w wersji 4.1.1.5 z dnia 2017-07-17

 • poprawa: raportu sprzedaży towarów
 • poprawa: szybkości wyświetlania listy dokumentów

Zmiany w wersji 4.1.1.4 z dnia 2017-06-28

 • nowość: wyświetlanie listy ostatnich cen sprzedaży towaru i cen sprzedaży dla kontrahenta (od wersji Pro+)
 • nowość: tworzenie wz na podstawie oferty
 • modyfikacja: metoda kasowa na fakturze walutowej i wewnątrzwspólnotowej
 • poprawa: wyświetlania okien wydruku kilometrówki
 • poprawa: tworzenie proformy na podstawie oferty

Zmiany w wersji 4.1.1.2 z dnia 2017-05-25

 • poprawiony import kontrahentów
 • poprawa wyświetlania programu przy zmienionym rozmiarze DPI ekranu
 • dodano tworzenie faktury WDT na podstawie faktury walutowej i proformy walutowej
 • dodano tworzenie oferty na podstawie faktury
 • poprawa wydruku korekty faktury vat marża
 • poprawa wydruku rejestru faktur vat marża, uwzględniona na liście korekta faktury vat marża

Zmiany w wersji 4.1.1.1 z dnia 2017-05-04

 • dodano rachunek na podstawie
 • dodano rachunek w walucie na podstawie
 • poprawki przy fakturze walutowej przy ich rozliczaniu
 • poprawa korekty faktury końcowej
 • przebudowa wysyłania dokumentu na adres email
 • poprawa rejestru VAT zakupów

Zmiany w wersji 4.1.0.9 z dnia 2017-04-19

 • dodanie domyślnego nr konta bankowego dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
 • dodanie opcji wyłączenia sumowania na liście dokumentów
 • poprawa literówek

Zmiany w wersji 4.1.0.8 z dnia 2017-03-06

 • zmodyfikowany plik JPK-FA
 • usprawnienie dodawanie nowego towaru do faktury

Zmiany w wersji 4.1.0.7 z dnia 2017-02-22

 • zmodyfikowany plik JPK-FA

Zmiany w wersji 4.1.0.6 z dnia 2017-02-17

 • zmodyfikowany plik JPK-FA
 • poprawa korekty faktury końcowej
 • poprawa wydruku paragonu fiskalnego
 • inne drobne modyfikacje

Zmiany w wersji 4.1.0.5 z dnia 2017-01-31

 • dodano seryjne drukowanie potwierdzenie nadania
 • dodano wybór opisów na wydruku faktury „Odbiorca/płatnik" lub "Odbiorca"
 • poprawa faktury końcowej
 • poprawa wydruku seryjnego kopert

Zmiany w wersji 4.1.0.4 z dnia 2017-01-25

 • dodanie nipu do odbiorcy
 • dodano możliwość wystawiania korekty do korekty zakupu
 • wystawianie faktury na podstawie kilku dokumentów wz
 • zmodyfikowany plik JPK-FA
 • poprawka w tłumaczeniu włoski
 • poprawka przy pierwszym uruchomieniu programu
 • dodano innego sprzedawcę niż wystawca dokumentu (od wersji Pro)
 • poprawka przy inwentaryzacji dla wersji programu w chmurze
 • poprawiono wyświetlanie informacji o typie drukarki fiskalnej

Zmiany w wersji 4.1.0.0 z dnia 2016-12-07

 • dodano generowanie pliku xml JPK-FA
 • dodano obsługę drukarki fiskalnej ELZAB
 • dodano proformę w walucie na podstawie
 • dodano automatyczne sprawdzanie dostępności nowej wersji programu
 • dodano zmianę rozmiaru czcionki na wydruku faktury
 • dodano wyszukiwanie dokumentów po kodzie kontrahenta
 • poprawiono noty odsetkowe
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.0.4.8 z dnia 2016-10-11

 • dodano pokazywanie kodu towaru i/lub EAN na wydruku dokumentu
 • drobne poprawki usprawniające pracę

Zmiany w wersji 4.0.4.7 z dnia 2016-09-19

 • dodanie skrótów klawiszowych do szybkiego wydruku faktury i wysyłki mailem
 • drobna modyfikacja wydruku faktury opłaconej gotówką

Zmiany w wersji 4.0.4.5 z dnia 2016-08-09

 • poprawa braku dokumentu korekty rachunku
 • korekta raportu "Nierozliczone dokumenty"
 • optymalizacja wyglądu programu

Zmiany w wersji 4.0.4.4 z dnia 2016-06-02

 • dodanie wyświetlanie ostatniego kursu walut NBP na pulpicie programu (od wersji Pro)
 • poprawa pobierania danych firm z GUS

Zmiany w wersji 4.0.4.3 z dnia 2016-05-18

 • dodanie pobierania średniego kursu walut z NBP (od wersji Pro)
 • dodanie rejestru sprzedaży vat dla dokumentów walutowych
 • dodanie rejestru sprzedaży vat dla dokumentów marża
 • dodanie sortowanie towarów po stanie ilościowym większym od 0 (od wersji Pro+)
 • dodanie przeszukiwanie kontrahentów po miejscowości
 • drobna modyfikacja wydruków dokumentów
 • modyfikacja wydruku zestawienia sprzedaży dla wybranego kontrahenta
 • poprawka przy korektach faktury, rabatu towaru

Zmiany w wersji 4.0.4.1 z dnia 2016-04-20

 • Poprawka w imporcie klientów
 • Poprawka przy edycji pozycji towarowej w fakturze marża

Zmiany w wersji 4.0.3.9 z dnia 2016-03-09

 • Dodanie import towarów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
 • Dodanie import kontrahentów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
 • Dodanie nowego typu dokumentu Oferta walutowa (od wersji Pro+)
 • Dodanie opcji drukowania tylko pozycji korygowanych na dokumencie Korekta
 • Poprawki w angielskim tłumaczeniu dokumentów

Zmiany w wersji 4.0.3.8 z dnia 2016-02-22

 • Powiększone pole opisu przy kliencie.
 • Dodanie podstawowych cen A,B,C i D towaru przy edycji pozycji towarowej na fakturze.

Zmiany w wersji 4.0.3.6 z dnia 2016-02-05

 • Dodanie opcji automatycznego otwierania okna z listą towarów przy tworzeniu faktury (od wersji Lan).
 • Dodanie opcji automatycznego dodawania towaru do faktury z pomięciem okna do podania ceny (od wersji Lan).
 • Dodanie opcji automatycznego sumowania nowego towaru na fakturze, jeżeli cena jest taka sama (od wersji Lan).

Zmiany w wersji 4.0.3.5 z dnia 2016-02-01

 • Dostosowanie do nowego trybu pobierania danych kontrahentów z GUS

Zmiany w wersji 4.0.3.4 z dnia 2016-01-12

 • Modernizacja pobierania danych kontrahentów z GUS, nie są wyszukiwane firmy zamknięte oraz zawieszone
 • Dodanie do kontrahenta typu odbiorca/dostawca
 • Poprawa wydruku kilometrówki

Zmiany w wersji 4.0.3.3 z dnia 2015-12-21

 • Poprawa zapisu arkuszu inwetaryzacyjnego
 • Poprawa wydruku proformy walutowej

Zmiany w wersji 4.0.3.2 z dnia 2015-11-30

 • Dodanie państwa do wydruku koperty
 • Poprawa wydruku WZ
 • Inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.0.3.1 z dnia 2015-11-16

 • Dodanie wydruku faktur w języku włoskim
 • Poprawa wyboru formy płatności na edytowanym dokumencie

Zmiany w wersji 4.0.3.0 z dnia 2015-11-09

 • Dodanie sumowanie wartości dokumentów z podziałem na waluty
 • Dodanie na liście dokumentów wiersz waluty

Zmiany w wersji 4.0.2.9 z dnia 2015-11-05

 • poprawa faktury marża

Zmiany w wersji 4.0.2.8 z dnia 2015-11-04

 • dodano rejestr płatności przy dokumencie (od wersji Pro+)
 • zmieniono opłacanie dokumentów, uwzględnianie przy opłacaniu finansów nierozliczonych
 • dodano słownik walut

Zmiany w wersji 4.0.2.7 z dnia 2015-10-16

 • dodanie filtrowania listy dokumentów zakupowych po rodzaju
 • dodanie kodu QRcode na wydruku proformy
 • poprawa wydruku WDT
 • poprawa wydruku seryjnego
 • poprawa zapisu parametru o wykonywaniu przypominaniu o wykonaniu archiwum
 • poprawa wystawiana dokumentów finansowych i not z numeracją miesięczną

Zmiany w wersji 4.0.2.6 z dnia 2015-10-02

 • dodano pole Kraj do Kontrahentów
 • dodano pole kod EAN do towarów
 • dodano wyszukiwanie towarów po kodzie EAN (od wersji Pro)
 • dodanie notatek do kontrahentów, towarów, dokumentów sprzedaży i zakupów (od wersji Pro)
 • modyfikacja wydruku korekty faktury walutowej
 • poprawa raportu kasowego dla systemu Windows 10
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.0.2.5 z dnia 2015-08-24

 • przyspieszenie generowania wydruków dużych faktur
 • poprawa działania wersji z bazą online dla systemu Windows 10

Zmiany w wersji 4.0.2.3 z dnia 2015-08-14

 • dodano wybór opisów na wydruku faktury "Nabywca/płatnik" lub "Nabywca" i "Sprzedawca/podatnik" lub "Sprzedawca"
 • poprawa listy dokumentów zakupowych
 • poprawa wyświetlania listy dokumentów wg dat dla systemu Windows 10
 • poprawa groszy w treści słownie na wydruku

Zmiany w wersji 4.0.2.1 z dnia 2015-06-18

 • dodanie kolorowanie przeterminowanych zakupów (od wersji Pro+)
 • poprawa zestawienie zakupu wybranego towaru
 • poprawa wydruku rejestru sprzedaży bezpośrednio na drukarkę
 • drobne modyfikacje

Zmiany w wersji 4.0.2.0 z dnia 2015-05-14

 • dodano pojemność pojazdu na wydruku ewidencji przebiegu
 • poprawki przy wydruku w języku rosyjskim
 • poprawa korekty dokumentu w przypadku zmiany stawki VAT

Zmiany w wersji 4.0.1.2 z dnia 2015-04-08

 • dodano wybór zaokrąglenia rabatu na wydruku (od wersji Pro)
 • dodano możliwość zapamiętywania szukanej wartości na listach towarów, dokumentów itd.
 • poprawa faktury zaliczkowe w Pro+ LAN online
 • poprawa dodawania dokumentu gwarancja
 • poprawa faktury końcowej w przypadku kwoty brutto o wartości 0

Zmiany w wersji 4.0.1.0 z dnia 2015-03-17

 • pobieranie danych klienta z bazy GUS (od wersji Pro)
 • dodanie nowego typu dokumentu Oferta (od wersji Pro+)
 • dodanie automatycznie dodawanego opisu do nowo wystawianego dokumentu (od wersji Pro)
 • modyfikacja parametrów programu, dostępnych teraz jako Ustawienia
 • nowy plik pomocy do programu
 • poprawa zestawienia zakupów wybranego towaru
 • poprawa wydruku seryjnego
 • poprawa ponaglenia i wezwanie do zapłaty dla dokumentów walutowych
 • poprawa wydruku dokumentów walutowych bez podania kursu waluty

Zmiany w wersji 4.0.0.2 z dnia 2014-12-19

 • dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+)
 • dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+)
 • dodano wydruk spisu z natury (od wersji Pro+)
 • dodano wydruk remanentu z cenami (od wersji Pro+)
 • dodano wydruk inwentaryzacji (od wersji Pro+)
 • poprawa rejestru sprzedaży dla faktur marża
 • poprawa archiwizacji

Zmiany w wersji 4.0.0.1 z dnia 2014-12-16

 • zmiana nazwy programu na Data Faktury
 • zmiana dodawania towaru do faktury zakupowej (od wersji Pro+)
 • dodanie QR Code na wydruku faktury (od wersji Pro)
 • poprawa wydruku daty duplikatu faktury
 • poprawa wydruku daty na nocie korygującej
 • poprawa zestawienia sprzedaży wybranego towaru
 • poprawa zestawienia sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 3.0.1.2 z dnia 2014-09-24

 • modyfikacja wydruku przelewu dla paczki
 • poprawa zestawienia zysków towarów
 • poprawa rejestru sprzedaży dla faktur marża

Zmiany w wersji 3.0.1.1 z dnia 2014-08-29

 • dodanie zestawnie zakupu wybranego towaru (od wersji Pro+)
 • dodanie domyślnego parametru dodania dokumentu zakupu po kwocie brutto lub netto (od wersji Pro+)
 • dodanie zestawnie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
 • dodanie zestawnie zakupów towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro+)
 • dodano pomoc zdalną (od wersji Pro)
 • poprawa stanów ilościowych
 • poprawa wyświetlania okna słowniki
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 3.0.1.0 z dnia 2014-07-31

 • zmiana wyświetlania edycji dokumentu
 • poprawa wydruku faktury walutowej
 • poprawa wydruku nierozliczone dokumenty
 • poprawa wydruku nierozliczone proformy
 • poprawa kwoty słownej na wydruku

Zmiany w wersji 3.0.0.7 z dnia 2014-06-09

 • poprawa wyświetlania nierozliczonych dokumentów walutowych

Zmiany w wersji 3.0.0.6 z dnia 2014-06-03

 • poprawa wydruku kilometówki
 • poprawa edycji przebiegu pojazdu

Zmiany w wersji 3.0.0.5 z dnia 2014-05-30

 • poprawka rozliczania handlowców
 • poprawka wydruku etykiety z adresem

Zmiany w wersji 3.0.0.4 z dnia 2014-05-26

 • dodano notę odsetkową (od wersji Pro+)
 • dodano kod QR na wydruku faktury z poleceniem przelewu
 • dodano przy tworzeniu faktury zaliczkowej pola opis, bank, wystawiający i odbiorca
 • dodano do raportu stan ilościowy wydruk nie zerowych pozycji oraz cenę zakupu i wartość zakupu
 • poprawki raportów
 • poprawa wydruku koperty
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 3.0.0.3 z dnia 2014-05-21

 • dodano wezwanie do zapłaty (od wersji Pro)
 • dodano logo firmowe na wydruku na kopertę (od wersji Pro)
 • dodano możliwość wyłączenia Razem w PLN na wydruku faktury walutowej
 • poprawa raportów nie opłaconych dokumentów
 • poprawa dodawanie towaru do faktury marża
 • poprawa dodawania finansów
 • poprawa uwzględniania rabatu klienta przy dodawaniu pozycji towarowej

Zmiany w wersji 3.0.0.2 z dnia 2014-05-16

 • zmiana wyglądu okna listy użytkowników
 • zmiana kolejności wprowadzania danych w oknie towar
 • poprawka wyświetlanie opłać przy wersji pro
 • poprawka wydruku korekty minusowej
 • poprawka innych drobnych błędów

Zmiany w wersji 3.0.0.1 z dnia 2014-05-12

 • dodano stan licznika w przebiegu pojazdu
 • dodano ewidencje przebiegu pojazdu dla VAT
 • poprawka wydruku ewidencji pojazdu
 • poprawka drobne błędy

Zmiany w wersji 3.0.0.0 z dnia 2014-05-06

 • nowa wersja programu
 • zmiana nazwy na Data Faktury
 • import bazy danych z programu Data Fakturka
 • dodano możliwość pracy online na serwerze M2Dev w każdej wersji programu
 • dodano import danych z bazy lokalnej do bazy serwerowej
 • dodano nowy dokument Korekty zakupu (od wersji Pro+)
 • dodano nowe zestawienie paragonów
 • dodano rejestr VAT paragonów
 • dodano zestawienie stan ilościwy towarów (od wersji Pro+)
 • dodano możliwość wyłączenia modułu finansowego (od wersji Pro+)
 • dodano filtry wyszukiwania dokumentów
 • dodano sumowanie po netto i brutto na liście dokumentów
 • dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji.
 • dodano możliwość nadania kolejnego numeru bezpośrednio w trakcie wystawiania dokumentu
 • dodano na liście dokumentów sprzedaży i zakupów dodano nową kolumnę: Pozostało do zapłaty
 • dodano oznaczenie na liście dokumentów czy dokument został wydrukowany i wysłany e-mailem
 • dodano eksport całej kartoreki towarów
 • dodano eksport całej kartoreki kontrahentów
 • dodano zapis rejestru sprzedaży vat do pliku CSV
 • dodano nadawanie jednego rabatu jednocześnie dla wszystkich pozycji na fakturze
 • dodano sprawdzanie czy dodawana pozycja towarowa jest już na dokumencie
 • dodano faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim
 • dodano nowy wygląd wydruku faktury
 • dodano dwa nowe wydruki faktury do koperty DL z prawym okienkiem i lewym
 • modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu
 • modyfikacja nadruku na paczki 24/48
 • modyfikacja wydruku potwierdzenia nadania
 • modyfikacja powiększone pole dla nazwy towaru
 • poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża

Zmiany w wersji 2.0.3.1 z dnia 2014-02-19

 • poprawnie rozliczenia "opłać" przy dokumencie walutowym
 • poprawka obliczenia rabatu przy dodawaniu towaru do dokumentu
 • poprawka obliczania pozycji "w tym vat" na wydruku faktury
 • drobne modyfikacje
 • modyfikacje raportów
 • poprawka literówek

Zmiany w wersji 2.0.2.9 z dnia 2014-02-11

 • dodano nowy dokument Korekty zakupu
 • dodano nowy typ dokumentu Zamówienie (w wersji Pro+)
 • dostosowanie wydruku rejestru VAT do nowych przepisów VAT obowiązujących od 01-01-2014
 • modyfikacja wystawiania faktur, wybór obliczania faktury wg netto lub brutto przy wystawianiu dokumentu
 • poprawa korekty faktura marża i rejestru sprzedaży dla faktury marża
 • poprawki drobnych literówek

Zmiany w wersji 2.0.2.7 z dnia 2013-12-18

 • powiększone pole Przyczyna korekty.
 • powiększone pole Opis na dokumencie.
 • modyfikacja rozliczeń dokumentów zakupowych

Zmiany w wersji 2.0.2.6 z dnia 2013-11-12

 • możliwość wyłączania pokazywania marży towaru przy dodawaniu pozycji do faktury (wersja Pro+)
 • poprawka rozliczania dokumentów Proforma (wersja Pro+)
 • poprawka wydruku cennika

Zmiany w wersji 2.0.2.5 z dnia 2013-10-28

 • nowy moduł wysyłania emila z dokumentem bezpośrednio z programu, możliwość definiowania szablonu html dla tej wiadomości.

Zmiany w wersji 2.0.2.4 z dnia 2013-10-23

 • szybkie rozliczanie wplat za faktury
 • poprawka w automatycznym wystawianiu dokumentu finansowego przy dodawaniu dokumentu zakupowego
 • poprawa wartoťci kwoty załacone przy wystawianiu nowej korekty dokument

Zmiany w wersji 2.0.2.2 z dnia 2013-10-17

 • poprawka błedu nie zapisywania w nowym dokumencie wysokości kwoty zapłacono.
 • poprawka edycji kursu waluty na rachunku walutowym
 • poprawka rozlicznia dokumentu zakupu przez BW lub KW

Zmiany w wersji 2.0.2.0 z dnia 2013-10-14

 • możliwość ustawiania ograniczenia wyświetlanie listy dokumentów z ostatnich 1-5 lat lub wszystkich (od wersji Pro)
 • wyświetlanie na liście towarów stanu ilościowego (w wersji Pro+)
 • wyświetlanie marży i narzutu przy dodaniu towaru do dokumentu (w wersji Pro+)
 • nowy modył Finansowy, pełne rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów poprzez KP, KW, BP i BW. (w wersji Pro+)
 • wydruk płatności kasa / bank (w wersji Pro+)
 • raport kasowy / raport bankowy (w wersji Pro+)
 • nowy typ dokumentu Rachunek w walucie
 • nowy typ dokumentu Korekta rachunku w walucie
 • nowy typ dokumentu Rachunek proforma
 • nowy typ dokumentu Proforma walutowa
 • wybór domyślnego typu dokumentu
 • zmiana wersji sieciowej programu, zakup jednej sztuki pozwala na instalacje na wielu stanowiskach
 • poprawki w wydruku rejestru sprzedaży

Zmiany w wersji 2.0.1.1 z dnia 2013-09-17

 • dodanie do korekty faktury walutowej korektę kursu waluty

Zmiany w wersji 2.0.1.0 z dnia 2013-07-23

Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.1.0
 • automatycznie dodawanie ul. do adresu na wydrukach
 • poprawka zaokrągleń na wydruku
 • poprawione drobne literówki

Zmiany w wersji 2.0.0.9 z dnia 2013-07-12

Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.9
 • poprawa wydruku rejestru sprzedaży VAT dla faktury marża
 • poprawa wydruku paragonu
 • zapisywanie kopii dokumentu do pdf, excel, word i html

Zmiany w wersji 2.0.0.5 z dnia 2013-06-05

Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.5
 • poprawka bezpośredniego wydruku rejestru sprzedaży VAT
 • powiększenie pola Opis na dokumencie w Kontrahencie do 255 znaków
 • poprawa wydruku seryjnego
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 2.0.0.4 z dnia 2013-05-28

Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.4
 • Nowy nadruk na list przewozowy Multi Paczka Poczty Polskiej

Zmiany w wersji 2.0.0.3 z dnia 2013-05-21

Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.3
 • Drobne modyfikacje wydruków

Zmiany w wersji 2.0.0.1 z dnia 2013-05-15

Wprowadzono nowe wersje oprogramowania
 • M2Faktury Pro LAN (wersja wielostanowiskowa z pracą w sieci LAN)
 • M2Faktury Pro+
 • M2Faktury Pro+ LAN
Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.1
 • Własny szablon wydruku dokumentów sprzedaży (na zamówienie)
 • Drukowanie do PDF, Word, Excel, HTML (bezpośrednio z programu wszystkich dokumentów sprzedażowych, zestawień oraz raportów)
 • Dwie metody sumowania VAT Razem na dokumentach
 • Indywidualny rabat dla kontrahenta
 • Indywidualna forma płatności dla kontrahenta
 • Indywidualny opis dla kontrahenta widoczny na dokumencie sprzedaży
 • Wielostanowiskowa praca w sieci LAN
 • Logowanie do programu
 • Wydruk dokumentów wraz z formularzem wpłaty
 • Drukowanie seryjne
 • Zestawienie nierozliczonych proform
 • Seryjny nadruk na kopertę
 • Potwierdzenie nadania listu (list polecony)
 • Etykiety adresowe (wydruk m.in. na drukarkach termicznych)
 • Zakupy towarów za okres
 • Zestawienie obrotów towarów
 • Zestawienie zysków towarów
 • Wykres obrotów towarów
 • Nierozliczone płatność kontrahenta
 • Wykres obrotów kontrahenta
 • Wykres obrotów kontrahenta wg towarów
 • Kartoteka zakupów
 • Zestawienie zakupów za okres
 • Zestawienie nierozliczonych zakupów
 • Rejestr zakupów VAT
 • Moduł handlowców (naliczanie prowizji)
 • Zestawienie sprzedaży handlowców za okres
 • Zestawienie nierozliczonych płatności dla handlowca
 • oraz inne mniejsze usprawnienia eliminujące drobne błędy

Zmiany w wersji 2.0.0.2 z dnia 2013-05-15

Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.2
 • Dodanie do wydruku zestawienia sprzedaży kontrahentów kolumny Nip kontrahenta
 • Poprawka wydruku Potwierdzenie nadanie

Zmiany w wersji 1.4.0.5 z dnia 2013-02-04

 • dodano wystawianie dokumentów na podstawie innego dokumentu
 • poprawki przy wystawianiu dokumentu na podstawie
 • drobne inne poprawki

Zmiany w wersji 1.4.0.4 z dnia 2013-01-23

 • nowy wydruk listy proform z wybranego przedziału czasowego
 • nowy wydruk listy wystawionych dokumentów sprzedażowych dla wybranego klienta

Zmiany w wersji 1.4.0.3 z dnia 2013-01-15

 • wprowadzono korektę paragonu
 • naprawa błędu rozliczania zapłacono na dokumentach walutowych
 • wprowadzono opcję kolorowania na liście dokumentów przeterminowanych płatności

Zmiany w wersji 1.4.0.2 z dnia 2013-01-08

 • zmiana wydruku dokumentu proforma
 • zmiana data sprzedaży na data dostawy/wykonania usługi
 • dodanie dokumentu faktura typ marża drukowanego wg nowych zasad

Zmiany w wersji 1.4.0.0 z dnia 2012-12-31

 • wydruki dokumentów dostosowane do nowgo rozporządzenia ministra finansów dla sposobu wyglądu faktur:
  • dokumenty maja nazwę Faktura zamiast Faktura VAT
  • nie występuje już Faktura VAT MP, zastąpiona została przez podstawowy dokument Faktura z dopiskiem "metoda kasowa"
  • w parametrach ustawia się czy faktury są drukowane jako "metoda kasowa" lub bez
  • w parametrach ustawia się drukowania z lub bez wyrażeń "Oryginał, Kopia"
  • typ dokumentu Rachunek został zastąpiony przez Faktura bez VAT
  • typ dokumentu Korekta rachunku został zastąpiony przez Faktura korygująca bez VAT
 • zmieniono sposób wystawiania i drukowania dokumentów faktura w walucie oraz wewnątrzwspólnotowe, towary wystawia się w walucie, na wydruku jest przedstawiona kwota VAT w PLN
 • dodano możliwość wprowadzania ewidencje przebiegu pojazdów i kosztów użytkowania pojazdów, wraz z wydrukami zestawień

Zmiany w wersji 1.3.3.0 z dnia 2012-12-13

 • dodano nowe typy dokumentów
  • rachunek uproszczony (vat)
  • korekta rachunku uproszczonego (vat)
  • rachunek
  • korekta rachunku
 • dodano możliwość wprowadzenia 6 kont bankowych do wyboru przy tworzeniu dokumentu
 • dodano do wydruku faktury w walucie razem w PLN
 • brak wspierania dla Windows 98 i NT
 • program tylko dla Windows XP, Vista , 7 i 8

Zmiany w wersji 1.3.2.6 z dnia 2012-01-11

 • Dodanie nr identyfikacyjny pesel dla klienta , drukowany zamiennie z nip

Zmiany w wersji 1.3.2.5 z dnia 2011-12-05

 • Drobne literówki

Zmiany w wersji 1.3.2.3 z dnia 2011-07-22

 • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży

Zmiany w wersji 1.3.2.0 z dnia 2010-12-14

 • dodano nowe stawki vat

Zmiany w wersji 1.3.1.9 z dnia 2010-10-29

 • zmiana i dostosowanie wydruku rejestru vat do nowych stawek VAT
 • powiększenie pola NIP o większą ilość znaków

Zmiany w wersji 1.3.1.7 z dnia 2010-02-19

 • poprawa wydruku Oryginał/Kopia

Zmiany w wersji 1.3.1.8 z dnia 2010-02-19

 • poprawa wydruku rejestru sprzedaży

Zmiany w wersji 1.3.1.5 z dnia 2009-10-26

 • możliwość wydruku na fakturze ceny z kilkoma miejscami po przecinku

Zmiany w wersji 1.3.1.4 z dnia 2009-10-02

 • poprawienie wydruku większej ilości kopii

Zmiany w wersji 1.3.1.2 z dnia 2009-03-23

 • poprawienie edycji parametrów
 • przypisywanie uwag do kontrahenta automatycznie przepisywanych do faktury (licencja)

Zmiany w wersji 1.3.1.0 z dnia 2009-01-09

 • poprawienie edycji not korygujących

Zmiany w wersji 1.3.0.7 z dnia 2008-12-04

 • dodanie w wersji licencjonowanej miesiąc sprzedaży na dokumencie sprzedaży

Zmiany w wersji 1.3.0.5 z dnia 2008-11-12

 • wydruk Duplikatu dokumentu w oryginale + kopii

Zmiany w wersji 1.3.0.2 z dnia 2008-07-16

 • poprawa wydruku dokumentów WDT

Zmiany w wersji 1.3.0.0 z dnia 2008-07-09

 • powiększenie pola "kod pocztowy" do 10 znaków
 • zmiany na wydruku gwarancji

Zmiany w wersji 1.2.9.9 z dnia 2008-06-26

 • zmiany w wyglądzie zapisu dokumentu do html

Zmiany w wersji 1.2.9.8 z dnia 2008-06-20

 • poprawa wystawiania korekt faktury walutowej
 • poprawa zapisu dokumentów do html
 • dodano zestawienie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta

Zmiany w wersji 1.2.9.7 z dnia 2008-05-27

 • dodano na wydruku cennika towarów wybór grupy cen.

Zmiany w wersji 1.2.9.6 z dnia 2008-04-30

 • poprawa wydruku dokumentu w kwotach brutto
 • poprawa funkcjonowanie formularzy przelewy ZUS i US
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.8.7 z dnia 2008-01-23

 • poszerzone pole opisu banku i nr konta
 • poszerzone pole słownikowe dla typu płatności
 • zmiana w wyglądzie wydruku faktury

Zmiany w wersji 1.2.8.2 z dnia 2007-11-21

 • dodanie w wersji licencjonowanej dokumentu Wewnątrzwspólnotowej korekty dostawy towarów
 • dodanie w wersji licencjonowanej możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku w cenie towaru
 • wprowadzone poprawki przy zapisie dokumentów do HTML

Zmiany w wersji 1.2.8.0 z dnia 2007-10-17

 • dodanie możliwości zmiany drukarki dla systemu MS Vista
 • kilka drobnych poprawek i literówek

Zmiany w wersji 1.2.7.6 z dnia 2007-08-27

 • dodanie możliwości zmiany stawki VAT towaru na dokumencie faktura korygująca

Zmiany w wersji 1.2.7.0 z dnia 2007-05-17

 • poprawa wydruku dokumentu faktura korygująca
 • kilka innych małych poprawek

Zmiany w wersji 1.2.6.4 z dnia 2007-03-15

 • dodano sortowanie listy dokumentów wg typów i okresów
 • dodano możliwość wprowadzenia 3 kont bankowych dla sprzedawcy i wyboru jednego z nich na fakturze

Zmiany w wersji 1.2.5.9 z dnia 2007-01-31

 • dodano dane Odbiorcy na wydrukach dokumentów

Zmiany w wersji 1.2.5.2 z dnia 2007-01-12

 • poprawa wystawianie dokumentów w cenie brutto
 • zmiana wyglądu zapisywanego dokumentu do pliku
 • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wysyłania bezpośrednio dokumentów na email zdefiniowany w kontrahencie.

Zmiany w wersji 1.2.4.8 z dnia 2006-11-10

 • zmiany w zaookrąglaniu wartości na wydrukach, problem występował na niektórych komputerach jako problem 1 grosza.
 • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów wewnątrzwspólnotowych w obcej walucie.

Zmiany w wersji 1.2.4.6 z dnia 2006-10-04

 • w wersji licencjonowanej wprowadzono możliwość wstawienia loga graficznego do wydruków.

Zmiany w wersji 1.2.4.5 z dnia 2006-10-02

 • w wersji licencjonowanej dodano archiwizacje danych.

Zmiany w wersji 1.2.4.4 z dnia 2006-09-29

 • dodano możliwość wprowadzania ujemnych ilości szt. na dokumentach

Zmiany w wersji 1.2.4.2 z dnia 2006-09-13

 • poprawka kwoty słownej na wydrukach
 • inne drobne zmiany

Zmiany w wersji 1.2.4.1 z dnia 2006-09-07

 • poprawka kwoty słownej na wydrukach
 • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów Kasa przyjmie KP.
 • możliwość wyłączenia koloru szarego na wydrukach.

Zmiany w wersji 1.2.4.0 z dnia 2006-07-17

 • poprawki w nadruku na kopertach
 • poprawki w wydruków przelewów.
 • poprawa wydruku faktury korygującej (miejsce wystawienia)

Zmiany w wersji 1.2.3.7 z dnia 2006-05-24

 • poprawki w strukturze NIP europejski

Zmiany w wersji 1.2.3.6 z dnia 2006-05-22

 • możliwość wystawienia faktury z zerową kwotą
 • zamiany w wydrukach poleceń przelewu/wpłaty gotówki.

Zmiany w wersji 1.2.2.7 z dnia 2006-01-10

 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.2.9 z dnia 2006-01-10

 • dodanie ceny brutto przy dodawaniu nowego towaru, automatyczny wybór jednostki miary oraz vatu
 • drobne poprawki
 • poprawki w raportach
 • poprawiony błąd jednego grosza.

Zmiany w wersji 1.2.2.5 z dnia 2005-12-10

 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.2.3 z dnia 2005-10-26

 • zmiana wydruku na druk pomocniczy poczty polskiej

Zmiany w wersji 1.2.2.2 z dnia 2005-07-21

 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.2.1 z dnia 2005-07-20

 • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży

Zmiany w wersji 1.2.2.0 z dnia 2005-07-17

 • zwiększono szybkość wyszukiwania dokumentów , towarów i kontrahentów na liści
 • poprawka działania liczenia terminu płatności przy wystawianiu dokumentu
 • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży

Zmiany w wersji 1.2.1.8 z dnia 2005-05-23

 • poprawa wydruku dokumentu przy więcej niż jedna strona.

Zmiany w wersji 1.2.1.5 z dnia 2005-04-18

 • poprawa działania korekty
 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.1.4 z dnia 2005-04-15

 • dodanie faktury VAT MP
 • poprawa wyglądu wydruku dokumentu
 • przy wyborze płatności "gotówka" faktura tworzy się automatycznie jako zapłacona

Zmiany w wersji 1.2.1.2 z dnia 2005-04-12

 • dodanie możliwości edycji szerokości pól w tabelce na wydruku dokumentów
 • poprawki na wydruku dokumentu
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.1.0 z dnia 2005-04-09

 • możliwość nadawania nazw towarom do 2000 znaków
 • drobne zmiany na wydrukach dokumentów
 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.2.0.2 z dnia 2005-02-23

 • dodanie uwag w zapisie faktury do pliku html

Zmiany w wersji 1.2.0.3 z dnia 2005-02-23

 • poprawa wydruku faktury korygującej

Zmiany w wersji 1.2.0.1 z dnia 2005-01-18

 • dodanie miejsca wystawienia dokumentu innego niż siedziba firmy

Zmiany w wersji 1.2.0.0 z dnia 2005-01-12

 • dodanie wystawiania dokumentu faktura proforma
 • poprawa wydruku faktury korygującej

Zmiany w wersji 1.1.2.2 z dnia 2005-01-11

 • możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania na dokument
 • poprawki przy wydruku kwoty słownie
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.1.2.1 z dnia 2005-01-05

 • zmiany na wydruku dokumentu

Zmiany w wersji 1.1.2.0 z dnia 2005-01-04

 • możliwość zapisu dokumentu do pliku w formacie html
 • możliwość szukania dokumentów po numerze, nipie i nazwie kontrahenta

Zmiany w wersji 1.1.1.6 z dnia 2005-01-03

 • różne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.1.1.5 z dnia 2004-12-23

 • zamiany na wydrukach zestawień

Zmiany w wersji 1.1.1.4 z dnia 2004-11-12

 • możliwość wysłania maila z danych kontrahenta
 • wydruk na dokumencie regonu odbiorcy
 • nadruk na kopercie
 • poprawy wydruku "sprzedaż towarów"

Zmiany w wersji 1.1.1.2 z dnia 2004-10-08

 • poprawa kwoty słownie
 • możliwość sprzedaży w cenach brutto

Zmiany w wersji 1.1.1.1 z dnia 2004-09-08

 • poprawa drobnych błędów przy dużych kwotach

Zmiany w wersji 1.1.1.0 z dnia 2004-09-02

 • poprawa drobnych błędów przy zaokrąglaniu sum

Zmiany w wersji 1.1.0.8 z dnia 2004-07-12

 • poprawka wydruku przelewu ZUS

Zmiany w wersji 1.1.0.6 z dnia 2004-07-01

 • powiększenie wydruku ilości znaków w nazwie kupującego na fakturze
 • poprawa wydruku rejestru VAT i zmiany w układzie tabelki

Zmiany w wersji 1.1.0.5 z dnia 2004-06-21

 • poprawa wydruku faktur
 • inne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.1.0.4 z dnia 2004-06-03

 • drobne zmiany na wydruku dokumentu
 • przy wystawianiu nowego dokumentu widoczny jest numer nowego dokumentu
 • dodanie do faktury pozycji zapłacono i pozostało do zapłaty

Zmiany w wersji 1.1.0.0 z dnia 2004-04-19

 • wydruk rejestru sprzedaży
 • dodano dodatkowe trzy cenniki
 • wprowadzony europejski format nipu
 • dodano ustawiania ilości kopii wydruku dokumentów
 • dodano możliwość wyboru automatycznie wydruku Oryginał + kopia lub Oryginał/Kopia
 • poprawa wydruku zestawień i cennika
 • dodana aktualizacja programu przez internet, dostępna bezpośrednia z meni w programie
 • ustawianie marginesów wydruków
 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.1.0.1 z dnia 2004-04-19

 • poprawianie wprowadzanych towarów
 • drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.0.0.7 z dnia 2004-04-07

 • drobne poprawki
 • poprawiony błąd przy druku dokumentów przy większej ilości towarów

Zmiany w wersji 1.0.0.5 z dnia 2004-04-02

 • zmiana druku przelewu do ZUS

Zmiany w wersji 1.0.0.4 z dnia 2004-03-19

 • zmiana sposobu wyszukiwania na liście towarów i kontrahentów
 • dodanie nowego zestawienia sprzedanych towarów rozbijanych na poszczególne dokumenty
 • zmiana obliczania rabatu
 • różne drobne poprawki

Zmiany w wersji 1.0.0.2 z dnia 2004-01-29

 • poprawa obsługi z klawiatury listy dokumentów, towarów i kontrahentów
 • poprawa obsługi z klawiatury dokumentu faktury i korekty VAT
 • poprawa wydruku na paczkę
 • dodane pole "opłata za paczkę" przy wypełnianiu danych do nadruku na paczkę
 • poprawa wydruku dokumentu oraz zastawień
 • dodanie pola "email" do danych o firmie i wydruku tego pola na fakturze

Zmiany w wersji 1.0.0.3 z dnia 2004-01-20

 • poprawa wydruku faktury VAT i korekty faktury VAT
 • poprawa wydruku zestawień

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy