Faktura marża

Faktura marża służy do wystawiania dokumentu potwierdzającego transakcje za usługi turystyczne, towary używane, dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie.

Takim dokumentem jak faktura marża posługują się np. biura podróży, antykwariaty lub komisy samochodowe. Podstawą opodatkowania jest marż, którą wylicza się następująco" od ceny sprzedaży brutto odejmuje się kwotę nabycia i wynik pomniejsza się o kwotę podatku.

Faktura marża powinna zawierać numer jednoznaczny identyfikuje fakturę, datę wystawienia, datę wydania towaru / zakończenia usługi jeżeli różni się od daty wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy , nazwa towaru, miarę i ilość, kwotę należności ogółem oraz odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", "procedura marży dla biur podróży".

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy