Faktura dla firm niebędących płatnikiem VAT

Faktura dla firm niebędących płatnikami VAT to dokument, który służy do rozliczenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami, z których co najmniej jedna nie jest płatnikiem VAT.

Może być wystawiona przez firmę niebędącą płatnikiem VAT lub przez inną firmę, która sprzedaje towary lub usługi tej firmie. Faktura taka zawiera podstawowe informacje dotyczące transakcji, takie jak nazwa i adres sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia i sprzedaży, opis towarów lub usług oraz ich ceny. Nie zawiera ona jednak informacji o stawce VAT i kwocie podatku, ponieważ transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT.

Faktura dla firm niebędących płatnikami VAT jest ważnym dokumentem księgowym i powinna być przechowywana przez określony czas, aby można było udowodnić dokonanie transakcji.

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy