Dwie metody sumowania VAT razem na dokumentach

W programie "Data Faktury", użytkownicy mają możliwość wyboru dwóch metod sumowania VAT na dokumentach. Obie te metody pozwalają na precyzyjne i zgodne z przepisami księgowanie podatku VAT, zapewniając elastyczność i dostosowanie do różnych potrzeb biznesowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis każdej z tych metod.

1. Metoda sumowania VAT narastająco

Metoda sumowania VAT narastająco polega na obliczaniu podatku VAT od sumy netto wszystkich pozycji na dokumencie. Jest to standardowe podejście stosowane w wielu firmach, ponieważ jest proste i intuicyjne.

Kroki w tej metodzie:

  1. Suma netto wszystkich pozycji na dokumencie jest obliczana.
  2. Na podstawie tej sumy netto, obliczany jest podatek VAT, korzystając z odpowiedniej stawki VAT.
  3. Obliczony VAT jest dodawany do sumy netto, tworząc łączną wartość brutto dokumentu.

Przykład:

Jeśli mamy trzy pozycje na fakturze z wartościami netto 100 PLN, 200 PLN i 300 PLN, suma netto wynosi 600 PLN. Przy stawce VAT 23%, obliczony VAT wynosi 138 PLN (23% z 600 PLN). Wartość brutto dokumentu to 738 PLN (600 PLN + 138 PLN).

2. Metoda sumowania VAT od każdej pozycji

Druga metoda polega na obliczaniu podatku VAT osobno dla każdej pozycji na dokumencie, a następnie sumowaniu tych wartości. Jest to podejście bardziej szczegółowe i precyzyjne, które może być preferowane w przypadku dokumentów zawierających pozycje z różnymi stawkami VAT.

 

Kroki w tej metodzie:

  1. Dla każdej pozycji na dokumencie obliczany jest podatek VAT na podstawie wartości netto tej pozycji i odpowiedniej stawki VAT.
  2. Sumy podatku VAT z poszczególnych pozycji są sumowane, tworząc łączną kwotę VAT na dokumencie.
  3. Suma wartości netto wszystkich pozycji jest obliczana, a następnie do niej dodawana jest łączna kwota VAT, tworząc łączną wartość brutto dokumentu.

Przykład:

Jeśli mamy trzy pozycje na fakturze z wartościami netto 100 PLN, 200 PLN i 300 PLN, i każda z tych pozycji ma stawkę VAT 23%, VAT dla każdej pozycji wynosi odpowiednio 23 PLN, 46 PLN i 69 PLN. Łączna kwota VAT to 138 PLN (23 PLN + 46 PLN + 69 PLN). Suma wartości netto wynosi 600 PLN, a wartość brutto dokumentu to 738 PLN (600 PLN + 138 PLN).

 

Wybór Metody w Programie "Data Faktury"

W programie "Data Faktury" użytkownicy mogą łatwo wybrać preferowaną metodę sumowania VAT podczas tworzenia dokumentów. W zależności od specyfiki działalności oraz wymagań księgowych, firma może zdecydować się na jedną z dwóch opisanych metod, aby zapewnić zgodność z przepisami oraz precyzyjne księgowanie podatku VAT.

Zawsze dążymy do dostarczania najwyższej jakości rozwiązań księgowych, które ułatwiają codzienną pracę oraz zapewniają pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

Masz pytanie ?
CHCESZ KUPIĆ / PRZETESTOWAĆ PROGRAM?

Przetestuj Kup program

Kontakt z konsultantem

Doradca Klienta

T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl

Formularz kontaktowy