• zmodyfikowany plik JPK-FA
  • usprawnienie dodawanie nowego towaru do faktury

Powrót