• dodanie skrótów klawiszowych do szybkiego wydruku faktury i wysyłki mailem
  • drobna modyfikacja wydruku faktury opłaconej gotówką

Powrót