• Dodanie opcji automatycznego otwierania okna z listą towarów przy tworzeniu faktury (od wersji Lan).
  • Dodanie opcji automatycznego dodawania towaru do faktury z pomięciem okna do podania ceny (od wersji Lan).
  • Dodanie opcji automatycznego sumowania nowego towaru na fakturze, jeżeli cena jest taka sama (od wersji Lan).

Powrót