• wprowadzono korektę paragonu
  • naprawa błędu rozliczania zapłacono na dokumentach walutowych
  • wprowadzono opcję kolorowania na liście dokumentów przeterminowanych płatności

Powrót