• możliwość wystawienia faktury z zerową kwotą
  • zamiany w wydrukach poleceń przelewu/wpłaty gotówki.

Powrót