• dodanie możliwości edycji szerokości pól w tabelce na wydruku dokumentów
  • poprawki na wydruku dokumentu
  • inne drobne poprawki

Powrót