• powiększenie wydruku ilości znaków w nazwie kupującego na fakturze
  • poprawa wydruku rejestru VAT i zmiany w układzie tabelki

Powrót