• drobne zmiany na wydruku dokumentu
  • przy wystawianiu nowego dokumentu widoczny jest numer nowego dokumentu
  • dodanie do faktury pozycji zapłacono i pozostało do zapłaty

Powrót