Przed aktualizacją programu, w starej wersji programu należy wykonać archiwizację danych (Menu operacje->Archiwizacja->Archiwizuj), plik wynikowy można zapisać na dysku komputera lub na zewnętrznej pamięci FLASH.


Następnie należy uruchomić instalator programu i zainstalować program w nowej lokalizacji.


Przykładowo powinno być:

C:\Data Faktury


Po wykonaniu instalacji, nowy program należy uruchomić  i  wprowadzić samą nazwę firmy a następnie przejść do menu Operacje, Archiwizacja i wykonać przywrócenie z archiwum  danych z poprzedniej wersji programu. Po ponownym uruchomieniu programu będą dostępne wszystkie dane z poprzedniej wersji.


Od chwili posiadania najnowszej wersji, program będzie informował o najnowsze wersji programu i możliwości bezpłatnej aktualizacji, którą należy wykonywać. Więcej na ten temat można przeczytać w dziale Administracja->Aktualizacja.