NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY M2Dev sp.j. (ZWANA DALEJ "UMOWĄ LICENCYJNĄ") STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ ("LICENCJOBIORCA") I  
FIRMĄ M2Dev sp.j., KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROGRAM DATA FAKTURY ("OPROGRAMOWANIE"). POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ  
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JE?ŻĘLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA ON PRAWA DO INSTALOWANIA LUB UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA.

1. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

2. Ograniczenie odtwarzania, dekompilacji i dezasemblacji - Odtwarzanie, dekompilacja i dezasemblacja OPROGRAMOWANIA są zabronione

3. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

4. W przypadku nabycia (1 sztuki) licencji jednostanowiskowej Licencjobiorca może zainstalować dwie kopie OPROGRAMOWANIA na komputerze głównym oraz przenośnym (typu laptop, notebook) z  
zastrzeżeniem możliwości korzystania z jednej kopii OPROGRAMOWANIA w danej chwili.

5. W przypadku nabycia licencji wielostanowiskowej LAN Licencjobiorca może zainstalować dowolnie wiele kopii OPROGRAMOWANIA i używać je na wielu stanowiskach korzystając z jednej/wspólnej bazy danych.

6. Licencjobiorca nie może odsprzedawać lub przekazywać w rozliczeniu OPROGRAMOWANIA.

7. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako całość. Części składowe OPROGRAMOWANIA nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.

8. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w działaniu komputera lub innych aplikacji wywołane instalacją OPROGRAMOWANIA.

9. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z utratą danych wprowadzonych do oprogramowania i za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne poniesione podczas użytkowania programu.

10. LICENCJODAWCA zapewnia poprawne działanie oprogramowania w miarę swoich możliwości.

11. REKLAMACJE i ZWROTY: Zgodnie z ustawą Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271, nie przysługuje zwrot na towary dostarczane elektronicznie.  Z uwagi na to, że wymagają one rejestracji licencji z podaniem danych końcowego klienta, stąd po rejestracji są już przypisane określonemu klientowi końcowemu, zatem nie jest możliwa ich sprzedaż innemu klientowi.
Jeżeli klient chce zrezygnować z zamówienia, dokonał zapłaty za towar, który nie został jeszcze zarejestrowany (nie został wygenerowany klucz oraz wysłany do LICENCJOBIORCY), następuje zwrot środków na pierwotne konto.
Dokładnie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi w przypadku:

    - towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeśli zostało usunięte oryginalne, fabryczne opakowanie towaru;
    - towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
    - towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.

Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji próbnej oprogramowania(TRIAL), aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania klienta. 

Powrót