• dodanie: sprawdzenie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT (od wersji Pro)
  • dodanie: nowa wersja JPK-VAT wersja 3 (od wersji Pro+)
  • dodanie: nowy wydruk faktury w wersji odwrotne obciążenie (od wersji Pro)
  • modyfikacja: zmiana pobierania danych z GUS

Powrót