• dodanie: obsługę drukarek fiskalnych Novitus (Bono, Delio, Denon i HDe)
  • modyfikacja: możliwość wyłączenia paragonów z JPK-VAT
  • poprawa: epp dla eksportu dla dokumentów bez paragonów
  • poprawa: wydruku seryjnego dokumentów
  • poprawa: korekty faktury końcowej

Powrót