• dodanie: eksport dokumentów w formacie EDI++ (.epp) do biura rachunkowego (od wersji Pro+)
  • dodanie: wyboru obliczania odsetek w skali 5%, 7% lub 9,5% w nocie odsetkowej
  • modyfikacja: dodano kraj kontrahenta w rejestrze sprzedaży vat
  • modyfikacja: tłumaczeń wydruków dokumentów
  • modyfikacja: dodanie logo do wydruku faktury z przelewem
  • modyfikacja: JPK-FA podział dokumentów na kod waluty
  • poprawa: JPK-FA  w przypadku braku dokumentów w zadanym przedziale czasowym
  • poprawa: JPK-VAT nr dokumentu zakupowego

Powrót