• dodanie: JPK-VAT (od wersji Pro+)
  • poprawa: wydruku noty odsetkowej
  • poprawa: drobne błędy w wyświetlaniu okna dodawania  dokumentu
  • inne drobne poprawki

Powrót