• dodanie: logo firmowe na wydruku Nota odsetkowa
  • dodanie: logo firmowe na wydruku Wezwanie do zapłaty
  • dodanie: logo firmowe na wydruku Ponaglenie do zapłaty
  • modyfikacja: możliwość definiowania stawki vat np. 9.5%

Powrót