• poprawa: raportu sprzedaży towarów
  • poprawa: szybkości wyświetlania listy dokumentów

Powrót