• nowość: wyświetlanie listy ostatnich cen sprzedaży towaru i cen sprzedaży dla kontrahenta (od wersji Pro+)
  • nowość: tworzenie wz na podstawie oferty
  • modyfikacja: metoda kasowa na fakturze walutowej i wewnątrzwspólnotowej
  • poprawa: wyświetlania okien wydruku kilometrówki
  • poprawa: tworzenie proformy na podstawie oferty

Powrót