• zmodyfikowany plik JPK-FA
  • poprawa korekty faktury końcowej
  • poprawa wydruku paragonu fiskalnego
  • inne drobne modyfikacje

Powrót