• dodano pokazywanie kodu towaru i/lub EAN na wydruku dokumentu
  • drobne poprawki usprawniające pracę

Powrót