• dodanie wyświetlanie ostatniego kursu walut NBP na pulpicie programu (od wersji Pro)
  • poprawa pobierania danych firm z GUS

Powrót