• dodanie pobierania średniego kursu walut z NBP (od wersji Pro)
  • dodanie rejestru sprzedaży vat dla dokumentów walutowych
  • dodanie rejestru sprzedaży vat dla dokumentów marża
  • dodanie sortowanie towarów po stanie ilościowym większym od 0 (od wersji Pro+)
  • dodanie przeszukiwanie kontrahentów po miejscowości
  • drobna modyfikacja wydruków dokumentów
  • modyfikacja wydruku zestawienia sprzedaży dla wybranego kontrahenta
  •  poprawka przy korektach faktury, rabatu towaru

Powrót