• Poprawka w imporcie klientów
  • Poprawka przy edycji pozycji towarowej w fakturze marża

Powrót