• Dodanie import towarów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
  • Dodanie import kontrahentów z pliku tekstowego csv (kodowanie Unicode).
  • Dodanie nowego typu dokumentu Oferta walutowa (od wersji Pro+)
  • Dodanie opcji drukowania tylko pozycji korygowanych na dokumencie Korekta
  • Poprawki w angielskim tłumaczeniu dokumentów

Powrót