• Powiększone pole opisu przy kliencie.
  • Dodanie podstawowych cen A,B,C i D towaru przy edycji pozycji towarowej na fakturze.

Powrót