• Dodanie sumowanie wartości dokumentów z podziałem na waluty
  • Dodanie na liście dokumentów wiersz waluty 

Powrót