• dodano pole Kraj do Kontrahentów
  • dodano pole kod EAN do towarów
  • dodano wyszukiwanie towarów po kodzie EAN (od wersji Pro)
  • dodanie notatek do kontrahentów, towarów, dokumentów sprzedaży i zakupów (od wersji Pro)
  • modyfikacja wydruku korekty faktury walutowej
  • poprawa raportu kasowego dla systemu Windows 10
  • inne drobne poprawki

Powrót