• zmiana nazwy programu z M2Faktury Pro+ na M2Faktury Pro+
  • szybkie rozliczanie wplat za faktury
  • poprawka w automatycznym wystawianiu dokumentu finansowego przy dodawaniu dokumentu zakupowego
  • poprawa wartoťci kwoty załacone przy wystawianiu nowej korekty dokument

Powrót