• możliwość ustawiania ograniczenia wyświetlanie listy dokumentów z ostatnich 1-5 lat lub wszystkich (od wersji Pro)
 • wyświetlanie na liście towarów stanu ilościowego (w wersji Pro+) 
 • wyświetlanie marży i narzutu przy dodaniu towaru do dokumentu (w wersji Pro+)
 • nowy modył Finansowy, pełne rozliczanie dokumentów sprzedaży i zakupów poprzez KP, KW, BP i BW. (w wersji Pro+)
 • wydruk płatności kasa / bank (w wersji Pro+)
 • raport kasowy / raport bankowy (w wersji Pro+)
 • nowy typ dokumentu Rachunek w walucie
 • nowy typ dokumentu Korekta rachunku w walucie
 • nowy typ dokumentu Rachunek proforma
 • nowy typ dokumentu Proforma walutowa 
 • wybór domyślnego typu dokumentu
 • zmiana wersji sieciowej programu, zakup jednej sztuki pozwala na instalacje na wielu stanowiskach
 • poprawki w wydruku rejestru sprzedaży

Powrót