• dodanie do korekty faktury walutowej korektę kursu waluty

Powrót