Zmiany oraz dodane funkcje w wersji 2.0.0.5

  • poprawka bezpośredniego wydruku rejestru sprzedaży VAT
  • powiększenie pola Opis na dokumencie w Kontrahencie do 255 znaków
  • poprawa wydruku seryjnego
  • inne drobne poprawki

Powrót