• nowy wydruk listy proform z wybranego przedziału czasowego
  • nowy wydruk listy wystawionych dokumentów sprzedażowych dla wybranego klienta

Powrót