• dodanie w wersji licencjonowanej miesiąc sprzedaży na dokumencie sprzedaży

Powrót