• poprawa wystawiania korekt faktury walutowej
  • poprawa zapisu dokumentów do html
  • dodano zestawienie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta

Powrót