• poprawa wydruku dokumentu w kwotach brutto
  • poprawa funkcjonowanie formularzy przelewy ZUS i US
  • inne drobne poprawki

Powrót