• poszerzone pole opisu banku i nr konta
  • poszerzone pole słownikowe dla typu płatności
  • zmiana w wyglądzie wydruku faktury

Powrót