• dodanie w wersji licencjonowanej dokumentu Wewnątrzwspólnotowej korekty dostawy towarów
  • dodanie w wersji licencjonowanej możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku w cenie towaru
  • wprowadzone poprawki przy zapisie dokumentów do HTML

Powrót