• dodanie możliwości zmiany stawki VAT towaru na dokumencie faktura korygująca

Powrót