• poprawa wydruku dokumentu faktura korygująca
  • kilka innych małych poprawek

Powrót