• w wersji licencjonowanej wprowadzono możliwość wstawienia loga graficznego do wydruków.

Powrót