• w wersji licencjonowanej dodano archiwizacje danych.

Powrót