• dodano możliwość wprowadzania ujemnych ilości szt. na dokumentach

Powrót